Welkom bij Xenelle Welzijn en Zorg BV

Missie:

Wij zijn een voorportaal naar en een vangnet rond professionele zorg. Xenelle Welzijn en Zorg is laagdrempelig en streeft naar een samenwerking waarin écht luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is.

Visie:

Xenelle Welzijn en Zorg gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat wordt gewenst en de regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond.

Wij staan altijd klaar voor een open gesprek

Xenelle welzijn ziet het daarnaast als haar taak bewoners met elkaar te verbinden. Wij zetten ons in voor het verbeteren van het welzijn in onze buurten en wijken. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de bewoners. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af.

Voor vrijblijvend advies bel ons: 070-4063887