Xenelle

Sociaal maatschappelijk dienstverlener
  • 1170x470-toheight-90-images_modules_slider_slide1.jpg

Xenelle staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu.

Ons motto is mensen te stimuleren tot zelfredzaamheid.

Wij bieden geen activiteiten, maar begeleiden één op één. Wij zetten ons in om de zelfstandigheid van de mens te behouden en te vergroten. Wij bieden een veilige omgeving, waarin we onze klanten helpen zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan. Wij zetten ons in voor mensen ongeacht leeftijd en achtergrond.

Wij geloven in de kracht van elk individu. Het is onze intentie om mensen zelfstandig te maken en daarmee maatschappelijk duurzaam bij te dragen. We gaan uit van de eigen kracht van de burger en  zoeken naar de echte vraag van onze klanten, zoeken naar collectieve oplossingen. Binnen ons werkgebied verzorgen wij het traditionele welzijnswerk.