Over ons

Xenelle Welzijn & Zorg
is een leverancier van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding

Xenelle Welzijn & Zorg onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht voor cliënten en de kwaliteit van de dienstverlening.

De continuïteit in hulpverlening door Xenelle Welzijn & Zorg is voor cliënten een belangrijke reden om gebruik te maken van de dienstverlening van Xenelle Welzijn & Zorg.

Zorg en aandacht voor de cliënt staan bij Xenelle Welzijn & Zorg voorop. De wensen en gewoonten van de cliënt vormen het uitgangspunt bij het verrichten van de werkzaamheden.

Onze werkwijze

Alles wat wij doen en onze werkwijze is erop gericht mensen zelfstandig hun eigen leven te laten leiden.

U bepaalt zelf hoe u uw leven inricht.
Dat voelt prettig.

Xenelle Welzijn & Zorg kan u hierbij helpen met huishoudelijke ondersteuning en/of individuele begeleiding.

Wilt u hiervan gebruik maken, dan heeft u een indicatie nodig. Ook bij het maken van uw indicatie helpt Xenelle Welzijn & Zorg u.

Zodra u een indicatie heeft, gaat Xenelle Welzijn & Zorg bij u aan de slag.

1.Indicatie

Wilt u thuishulp van Xenelle Welzijn & Zorg aanvragen?
Vul dan uw gegevens in op onze contactformulier

Vervolgens nemen wij contact met u op en indien gewenst informeren wij u hoe u de indicatie bij ons kunt aanvragen.


2.Kennismaking

Thuiszorg is persoonlijk en daarom vinden wij een goede kennismaking van belang.

Uw thuis is uw vertrouwde omgeving en dat moet zo blijven, ook met een thuishulp die u helpt in huis. 

Daarom houden we rekening met uw situatie en voorkeuren. Voordat de hulp start is er een kennismaking met de zorgcoördinator.

Bij Xenelle Welzijn & Zorg krijgt u een vaste huishoudelijke hulp. Dit geeft het vertrouwde gevoel dat wij belangrijk vinden.

3.Zorgplan

Zodra u een indicatie heeft, gaan we starten aan de hand van een ondersteuningsplan waarin precies staat beschreven wat we bij u thuis gaan doen.

Dit plan sluit aan bij uw leefgewoonten en wensen.

Het ondersteuningsplan zit in de cliëntmap en wordt in uw woning bewaard.

Samen met u, uw familie en/of mantelzorgers kijken we regelmatig naar het ondersteuningsplan en passen dit samen aan als het nodig is.

Missie & visie

De missie en visie van Xenelle Welzijn & Zorg leest u hieronder:

Missie

Xenelle Welzijn & Zorg levert Huishoudelijke Ondersteuning en Individuele Begeleiding, aan met name de doelgroep ouderen.

Xenelle Welzijn & Zorg wil een bedrijf zijn waar cliënten graag cliënt worden en blijven en waar mensen graag komen werken en blijven werken.

Xenelle Welzijn & Zorg is een integere, mensgerichte organisatie die zich onderscheidt door de persoonlijke aandacht voor medewerker en cliënt.

We zorgen dat zoveel mogelijk mensen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Vanuit een verantwoord rendement en een continuïteitsstreven helpt Xenelle Welzijn & Zorg door efficiënte oplossingen en ketensamenwerking doelstellingen van gemeenten en cliënten te verwezenlijken

Visie

De Nederlandse samenleving vergrijst en de budgetten voor maatschappelijke ondersteuning staan onder druk.

Nederlandse gemeenten zien zich voor de uitdaging geplaatst om binnen hun burgers de juiste ondersteuning betaalbaar te blijven bieden.

Naast kostenbesparingen signaleren we de politieke en sociaal maatschappelijke wens om een kwalitatieve ondergrens te oormerken voor de geboden dienstverlening aan burgers.

Dergelijke omstandigheden vragen om een combinatie van kwalitatieve, innovatieve en efficiënte werkwijzen en oplossingen.

Xenelle Welzijn & Zorg draagt als deskundige en betrouwbare specialist proactief bij aan de gewenste efficiënte ondersteuning van burgers om te kunnen participeren.

Het is onze ambitie deze positie de komende jaren verder uit te bouwen door de combinatie van onze specialisatie op thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding en een steeds verdergaande samenwerking en allianties met volwaardige ketenpartners.