Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden waarbij de client centraal staat.  Zodat we altijd een passend antwoord vinden op de specifieke vraag van de cliënt. Xenelle Welzijn en Zorg is werkzaam in de provincie Zuid-Holland.  heeft jarenlange ervaring met kwetsbare burgers in de wijken. Dat zijn mensen met een psychische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook burgers die al (lang) onder de vleugels van welzijn zijn en daar afhankelijk van lijken te blijven. Zowel burgers die zorg mijden en/of niet gehoord worden door  zorgverleners, terwijl begeleiding wel nodig is. Dit omdat het onhandelbare mensen zijn vanwege het niet verkrijgen van ondersteuning en omdat ze overlast veroorzaken of in (ernstige) problemen komen.

Xenelle welzijn benut mogelijkheden om bewoners met elkaar te verbinden. Wij zetten ons in voor het verbeteren van het welzijn in onze buurten en wijken. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de bewoners. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af. Dit doen wij samen met andere organisaties/samenwerkende partijen. 
Naast professionele inzet draagt Xenelle bij aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.