Klachtenafhandeling

Als cliënt van Xenelle Welzijn en Zorg, hierna te noemen Xenelle, kunt u te maken krijgen
met situaties of omstandigheden waarover u niet tevreden bent.

Volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt u met uw klacht altijd bij
de geschillen instantie terecht. Wij stellen het op prijs dat u de klacht met Xenelle bespreekt,
zodat er naar uw tevredenheid een oplossing geboden wordt.

Is de situatie van dien aard dat er geen verbetering is opgetreden of u bent niet tevreden met
de geboden oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van Spot
(Spot is een branchevereniging) waar Xenelle bij aangesloten is. Spot zal dan een gesprek
regelen met u en Xenelle. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing van uw klacht, dan
kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillen instantie.

Uw klacht kunt u opsturen naar:
klacht@verenigingspot.nl
Postbus 5135,1410 AC Naarden

Klik dan hier.