WMO

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Persoons Gebonden Budget
Wij verzorgen het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); een administratief ingewikkelde gang van zaken waar wij ervaring mee hebben. Met het toegekende budget kunt u vervolgens uw eigen (verpleeg)hulp inhuren en betalen.
Ziet u er tegenop als zieke of mantelzorger om ook nog al die  administratieve rompslomp erbij te moeten doen? Vraag het Xenelle en u heeft een hele zorg minder.

Wmo-pgb
Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:
• begeleiding in het dagelijks leven;
• huishoudelijke hulp;
• dagbesteding of logeeropvang;
• woningaanpassingen of een rolstoel.

Wlz-pgb (voor Wlz-zorg thuis)
Met een Wlz-pgb kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen. Dit pgb is bestemd voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Zij verhuizen niet naar een zorginstelling, maar blijven thuis wonen en organiseren de zorg zelf.

Zvw-pgb (zorgverzekering)
Het Zvw-pgb is beschikkbaar voor:
• Volwassenen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging).
• Jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg (een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding en eventueel thuisbeademing).
U kunt het budget gebruiken voor verpleging en verzorging aan huis of op een andere locatie, bijvoorbeeld op school of op het werk.

Wmo aanvragen: hoe moet dat?

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt  je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Kortom, de cliëntondersteuner komt op voor je rechten en kan je helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente.

Volg dit stappenplan voor het aanvragen van een voorziening via de Wmo:

Wmo-in-2015